REGULAMIN MYSTIC COLLEGE

! ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PODCZAS PEŁNI !

1. Obowiązkowe noszenie mundurków w dniach szkolnych.

2. Punktualne zjawianie się na zajęciach.

3. Przestrzeganie ustalonego rozkładu zajęć.

4. Współpraca z pozostałymi członkami uniwersytetu.

5. Nie wychodzenie z pokoju po ciszy nocnej.

6. Przestrzeganie ciszy nocnej (godzina dziesiąta wieczorem)

7. Zakaz używania mocy bez zgody opiekuna grupy.

8. Informowanie o wyjściach/problemach/niezgodnościach.

9. Dokładanie wszelkich starań do czynienia postępów w nauce i treningach.

10. Wzorowe zachowanie.

11. Bezdyskusyjne stosowanie się do poleceń opiekunów, profesorów, władz placówki
i upoważnionych pracowników uczelni.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz